Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng chính quy khối Giáo dục nghề nghiệp năm 2019 của Trường Cao đẳng Sơn La

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng chính quy khối

Giáo dục nghề nghiệp năm 2019 của Trường Cao đẳng Sơn La

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

- Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính Phủ về Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

- Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/03/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 120/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 24/12/2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Quyết định 525/QĐ-CĐSL ngày 15/09/2017 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng chính quy khối Giáo dục nghề nghiệp năm 2019 của Trường Cao đẳng Sơn La (có Quy chế kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quy định trước đây của nhà trường về công tác tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Trưởng phòng Đào tạo; Trưởng các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 

QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHỐI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2019

(Ban hành kèm theo QĐ số 76 /QĐ-CĐSL ngày 15 tháng 03 năm 2019

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Quy chế này áp dụng cho các ngành, nghề tuyển sinh trình độ Cao đẳng khối Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Sơn La năm 2019; không áp dụng đối với các ngành đào tạo giáo viên tại nhà trường (có Đề án tuyển sinh riêng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 1. I.Ngành, nghề tuyển sinh đào tạo; tổ hợp môn xét tuyển

- Nhóm ngành, nghề xét tuyển với tổ hợp môn: Toán học, Vật lý, Hóa học

TT

Ngành, nghề tuyển sinh

Mã ngành, nghề

          1         

Công nghệ thông tin

6480201

          2         

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6510303

          3         

Kế toán doanh nghiệp

6340302

- Nhóm ngành, nghề xét tuyển với tổ hợp môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

TT

Ngành, nghề tuyển sinh

Mã ngành, nghề

          4         

Công tác xã hội

6760101

          5         

Quản trị văn phòng

6340403

          6         

Quản lý văn hóa

6340436

          7         

Hướng dẫn du lịch

6810103

- Nhóm ngành, nghề xét tuyển với tổ hợp môn: Toán học, Vật lý, Hóa học hoặc Toán học, Hóa học, Sinh học

TT

Ngành, nghề tuyển sinh

Mã ngành, nghề

          8         

Quản lý đất đai

6850102

          9         

Quản lý tài nguyên rừng

6620207

        10       

Chăn nuôi

6620119

 1. II.Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh
 2. 1.Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: Phiếu đăng ký tuyển sinh; Bản sao có chứng thực hợp lệ Học bạ THPT hoặc tương đương; Bản sao có chứng thực hợp lệ Bằng tốt nghiệp (giấy chứng nhận tốt nghiệp) THPT hoặc tương đương; Bản sao chứng thực hợp lệ các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có); 02 phong bì dán sẵn tem có ghi rõ địa chỉ báo tin của thí sinh.
 3. 2.Thời gian nhận hồ sơ: từ 01/04/2019; tuyển sinh nhiều đợt trong năm.
 4. 3.Đối tượng tuyển sinh
 5. 4.Hình thức tuyển sinh: xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong Học bạ THPT hoặc tương đương.
 6. III.Chính sách ưu tiên tuyển sinh
 7. 1.Thực hiện chính sách ưu tiên theo đối tượng, khu vực: quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội; Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/03/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.
 8. 2.Người học tại trường Cao đẳng Sơn La được hưởng các chế độ, cụ thể:
 9. IV.Lệ phí tuyển sinh
 10. V.Điều kiện thực hiện phương án xét tuyển
 11. 1.Nhân lực
 12. 2.Cơ sở vật chất và thiết bị
 13. VI.Kế hoạch và thông báo tuyển sinh
 14. 1.Kế hoạch tuyển sinh
 15. 2.Thông báo tuyển sinh
 16. VII.Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại tố cáo
 17. 1.Thanh tra, kiểm tra, giám sát
 18. 2.Giải quyết các khiếu nại tố cáo
 19. VIII.Khen thưởng, kỷ luật
 20. 1.Khen thưởng: Người có nhiều đóng góp, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển sinh được giao, tùy theo thành tích cụ thể, được Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS khen thưởng theo Quy định thi đua, khen thưởng của nhà trường; Quỹ khen thưởng trích trong lệ phí tuyển sinh.
 21. 2.Kỷ luật: Người tham gia công tác tuyển sinh có hành vi vi phạm quy chế (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ thi tuyển sinh), nếu có đủ chứng cứ, tùy theo mức độ, sẽ bị nhà trường (thông qua Phòng TCCB) áp dụng quy định tại Luật viên chức và Luật cán bộ, công chức; các văn bản quy định về xử lý kỷ luật viên chức, công chức và các văn bản pháp luật có liên quan.
 22. IX.Các nội dung khác

Phiếu đăng ký dự tuyển và túi hồ sơ được nhà trường in sẵn và phát cho các thí sinh có nhu cầu dự tuyển vào trường. Thí sinh liên hệ Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên của nhà trường để nhận. Ngoài ra, phiếu đăng ký dự tuyển được đăng trên website của nhà trường (www.cdsonla.edu.vn);

Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến trên website của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (tuyensinh.gdnn.gov.vn) hoặc qua phần mềm “chọn nghề” cài đặt trên thiết bị di động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Phạm vi tuyển sinh: cả nước

- Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương;

- Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (nếu dùng ngân sách nhà nước đi học) đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được dự tuyển khi đã được thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồng ý;

- Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học cao đẳng tại nhà trường: Hiệu trưởng trường căn cứ kết quả học tập ở THPT hoặc tương đương trở lên của thí sinh (bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ minh chứng) và kết quả kiểm tra kiến thức, tiếng Việt (nếu cần) theo quy định của trường để xem xét, quyết định tuyển thí sinh vào học.

- Được hưởng học bổng chính sách, học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ vay vốn tín dụng để học tập theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Được hưởng mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với người học theo Quyết định 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng chính phủ 140,000 đ/người/tháng.

- Học sinh, sinh viên của tỉnh Sơn La được hưởng chính sách hỗ trợ theo các mức như sau:

     + Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, hưởng mức hỗ trợ bằng 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng.

     + Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số ít người (dân tộc: Mông, Dao, Kháng, Khơ Mú, Sinh Mun, Lào,…); học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú ở các xã, bản thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh, sinh viên là người khuyết tật theo quy định của Nhà nước; học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo theo quy định của Nhà nước; học sinh, sinh viên là con liệt sỹ, con thương binh theo quy định được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,4 mức lương cơ sở/người/tháng.

     + Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hưởng mức hỗ trợ bằng 0,6 mức lương cơ sở/người/tháng.

+ Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng (theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ).

- Được hưởng chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng các mức theo hệ số từ 0,6 đến 1,0 mức lương cơ sở/người/tháng và nhiều khoản hỗ trợ khác tùy theo đối tượng được quy định bởi Quyết định 53/2015/QĐ - TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 và thông tư liên tịch 12/2016/TTLT - BLĐTBXH - BGDĐT - BTC ngày 16 tháng 6 năm 2016.

- Được miễn, giảm học phí từ 50% đến 100% theo quy định của nhà nước, được hưởng các chế độ học bổng từ các Dự án, các tổ chức hỗ trợ người học.

- Được bố trí chỗ ở trong khu nội trú, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi khác của nhà trường.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/03/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:30.000 đ/hồ sơ;

Hồ sơ dự tuyển và lệ phí tuyển sinh nộp tại Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên của nhà trường.

CBGV tham gia công tác tuyển sinh là những người có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; có kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh của nhà trường; khách quan, trung thực và nghiêm túc thực hiện tốt các công việc được giao. Công tác tuyển sinh của nhà trường được thực hiện thông qua Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc cho HĐTS.

- Các thành phần HĐTS gồm: Chủ tịch (Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được phân công); Phó chủ tịch (Phó hiệu trưởng); Ủy viên thường trực (Trưởng Phòng Đào tạo); Các ủy viên (Trưởng các Phòng CTHSSV, KT&ĐBCL, KHTC, TCCB, QTTB, THHC; và Trưởng các khoa chuyên môn của nhà trường);

HĐTS có nhiệm vụ: tổ chức triển khai các phương án tuyển sinh đã lựa chọn; giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh; thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh theo quy định; tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật; thực hiện chế độ báo cáo theo Quy định.

- Các Ban giúp việc cho HĐTS gồm: Ban Thư ký, các Ban khác (nếu có) do Chủ tịch HĐTS quy định;

Ban thư ký HĐTS có nhiệm vụ: tổ chức nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển; nhập và rà soát thông tin đăng ký xét tuyển vào phần mềm tuyển sinh của trường; cập nhật và công bố công khai thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh; dự kiến phương án điểm trúng tuyển, trình HĐTS quyết định; lập danh sách thí sinh trúng tuyển; in và gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển; kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển theo quy định; được quyền đề xuất với Hiệu trưởng, chủ tịch HĐTS để thay đổi các nội dung trong quy chế tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển cho phù hợp với tình hình thực tế của từng thời điểm tuyển sinh; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐTS giao.

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác tuyển sinh được sử dụng bằng cơ sở vật chất và các trang thiết bị hiện có và đang sử dụng, vận hành tốt tại trường;

- Văn phòng phẩm phục vụ công tác tuyển sinh được HĐTS, Phòng Đào tạo lập danh mục, đề xuất và mua sắm, trang bị theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Phòng Đào tạo là đơn vị chủ trì tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng Quy chế tuyển sinh, Kế hoạch tổng thể, tham mưu ban hành Quyết định thành lập HĐTS và các Ban giúp việc cho HĐTS hàng năm;

Kế hoạch cần nêu rõ các nội dung cơ bản: ngành, nghề tuyển sinh (tên ngành, mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển); phương thức xét tuyển; thời gian tiếp nhận hồ sơ; các đợt xét tuyển và tiến độ thực hiện các nội dung cụ thể trong công tác tuyển sinh; các nội dung khác theo yêu cầu cụ thể của Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS.

Công tác thông tin tuyên truyền và thông báo tuyển sinh của nhà trường được thực hiện đa dạng bằng nhiều hình thức khác nhau, như: thông báo trên website nhà trường (www.cdsonla.edu.vn); in khổ lớn nền bạt treo tại các xã, các trường THPT; in và phát tờ rơi; thông tin qua Đài phát thanh của tỉnh (bằng cả tiếng dân tộc thiểu số); tổ chức các đoàn công tác TTTS tới các trường THPT tại các Huyện, Thành phố…;

Thông báo có các nội dung: ngành, nghề tuyển sinh trình độ cao đẳng (tên ngành, mã tuyển sinh, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển); hình thức; đối tượng; ngày và nơi nhận hồ sơ; các chế độ ưu tiên, ưu đãi đối với thí sinh và một số thông tin khác;

Phòng Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng THHC tham mưu cho BGH, HĐTS thực hiện các nội dung cụ thể về thông báo, thông tin tuyên truyền tuyển sinh.

Bộ phận Thanh tra nội bộ của nhà trường (Phòng KT&ĐBCL) chủ trì xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát tất cả quá trình tuyển sinh theo đúng các Quy định của trường và của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm Quy chế tuyển sinh: HĐTS nhà trường, Phòng Đào tạo;

- Các bằng chứng vi phạm Quy chế tuyển sinh sau khi đã được xác minh về tính xác thực là cơ sở để xử lý đối tượng vi phạm;

- Mọi người dân, kể cả thí sinh và những người tham gia công tác tuyển sinh, nếu phát hiện những hành vi vi phạm Quy chế tuyển sinh cần cung cấp thông tin cho HĐTS hoặc Phòng Đào tạo để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật về tố cáo; Người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế tuyển sinh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác tuyển sinh.

Thực hiện theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017; Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/03/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và theo các Quy định hiện hành./.

Tệp đính kèm:
Download this file (phieu-dang-ky-tuyen-sinh-2019-ngoai-sp.doc)phieu-dang-ky-tuyen-sinh-2019-ngoai-sp.doc52 Kb
Download this file (qd76.pdf)qd76.pdf1693 Kb
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok