Chương trình trao học bổng cho LHS Lào có kết quả học tốt năm học 2018 – 2019

Ngày 29/11/2019, trong không khí tưng bừng phấn khởi của LHV, LHS Lào toàn trường đang ra sức thi đua chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày Quốc khánh Lào (02/12/1975 – 02/12/2019), Trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức chương trình trao học bổng cho 159 LHS Lào với số tiền 282.600.000 đồng. Trị giá mỗi xuất học bổng từ 500.000 đồng đến 13.200.000 đồng

Chương trình trao học bổng của Nhà trường được thực hiện theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo cho LHS nước CHDCND Lào đạt thành tích trong học tập và rèn luyện năm học 2018 – 2019.

Thầy Lưu Bình Khiêm - Hiệu trưởng phát biểu tại Chương trình

Chế độ học bổng khuyến khích học tập cho Lưu học sinh có kết quả học lực khá và rèn luyện tốt trở lên được thực hiện theo các Nghị quyết:

- Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 15/03/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh các tỉnh nước CHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tỉnh Sơn La;

- Nghị quyết số 92/2019/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, chính sách khuyến khích của tỉnh Sơn La: Hỗ trợ khuyến khích cho LHS Lào đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (bao gồm cả học chuyên ngành và học tiếng Việt).

Trong năm học vừa qua, phần lớn LHS có ý thức phấn đấu học tập và rèn luyện và được tỉnh Sơn La, Trường Cao đẳng Sơn La rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào tạo. Riêng trong năm học 2018 – 2019, Trường Cao đẳng Sơn La có 337 LHS thì có 159 LHS được nhận học bổng khuyến khích (chiếm gần 50%). Tổng số tiền hỗ trợ của tỉnh Sơn La đối với LHS học tại trường lên đến: 282.600.000 đồng.

Đại diện Ban Giám hiệu trao học bổng cho 04 Lưu học sinh Lào có kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc

Học bổng dành cho 38 Lưu học sinh Lào có kết quả rèn luyện tốt, học tập giỏi

Học bổng dành cho 117 Lưu học sinh Lào có kết quả rèn luyện tốt, học tập khá

Tin Bài: Quỳnh Hiếu - Phòng CT HSSV

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok