Góc Truyền Thống

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

 

TẦM NHÌN - 2030

Trở thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có tác dụng tốt đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, thích ứng với bước phát triển của ngành, của đất nước.

SỨ MẠNG - 2020

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế trí thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bên vừng của nhà trường và xã hội.

 KHUYẾN HỌC , KHUYẾN TÀI

Thay đổi thời gian thực hiện phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017

Thay đổi thời gian thực hiện phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017

Căn cứ Thông báo số 125/TB - CĐSL ngày 27/6/2017 của Hội đồng tuyển dụng viên chức - Trường Cao đẳng Sơn La về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017.

Hội đồng tuyển dụng viên chức - Trường Cao đẳng Sơn La thông báo tới các thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017 việc thay đổi thời gian thực hiện phỏng vấn xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

1. Khai mạc, Phổ biến quy chế xét tuyển, nội quy sát hạch phỏng vấn và các nội dung khác có liên quan.

- Thời gian: Từ 08h 00’ đến 10h 00’...

Tin hoạt động đoàn thể

Tin tức tuyển sinh

 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok