Góc Truyền Thống

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

 

TẦM NHÌN

Trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, của đất nước, của tỉnh Sơn La và các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào

SỨ MẠNG

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế trí thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục nghề nghiệp tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bên vừng của nhà trường.

 KHUYẾN HỌC , KHUYẾN TÀI

Tuyển dụng viên chức & Tiếp nhận đối với viên chức

Tuyển dụng viên chức:

- QĐ Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 (phỏng vấn); QĐ Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn (Vòng 2)

- TB Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 phỏng vấn; TBtriệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 (phỏng vấn)

Tiếp nhận đối với viên chức:

+ QĐ Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự sát hạch...

Tin hoạt động đoàn thể

Tin tức tuyển sinh

 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok