Góc Truyền Thống

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

 

TẦM NHÌN - 2030

Trở thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có tác dụng tốt đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, thích ứng với bước phát triển của ngành, của đất nước.

SỨ MẠNG - 2020

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế trí thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bên vừng của nhà trường và xã hội.

 KHUYẾN HỌC , KHUYẾN TÀI

Hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa Trường Cao đẳng Sơn La và Công an tỉnh Sơn La

Hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa Trường Cao đẳng Sơn La và Công an tỉnh Sơn La

 

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-CĐSL ngày 10/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La, 15h00 ngày 12/10/2019, Nhà trường đã tổ chức làm việc với Công an tỉnh Sơn La với nội dung phối hợp trong công tác quản lý HSSV của Nhà trường.

Đồng chí Lưu Bình Khiêm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La triển khai nội dung của Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác quản lý học sinh sinh viên của Nhà trường trong năm học 2018 – 2019, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và phương hướng trọng tâm năm học 2019 – 2020.

Đồng...

Tin hoạt động đoàn thể

Tin tức tuyển sinh

 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok